King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

SGS บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ที่ห้อง SCL 124 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกทางด้านการตรวจสอบ การทดสอบและการรับรองระบบมาให้ความรู้แก่นักศึกษาปี 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในหัวข้อ “ทำอย่างไร จึงจะได้งานที่ดีที่สุด (How to get the best job 2019)” โดยแนะนำการเตรียมตัวทำงาน เช่น การเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษการเขียนประวัติย่อ (Resume) การแต่งกายที่เหมาะสมในการไปสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วม 118 คน