King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์นำทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ 5 นักเรียน ตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ International Young Physicists' Tournament 2019 hosted by Warsaw University of Technology (IYPT:2019) ตั้งแต่วันที่ 6-13 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้อันดับที่ 11 จาก 34 ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน ถือเป็นอันดับที่ดีที่สุดตั้งแต่ร่วมการแข่งขันรายการนี้ โดยมีเบื้องหลังความสำเร็จ ประกอบด้วยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้แก่ ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ที่เป็นหนึ่งในคณะอาจารย์ผู้สอนและเข้าร่วมการตัดสินในครั้งนี้