King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

พื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “ทำหน้ากากผ้า ต้านภัย โควิด-19” สำหรับใช้เองหรือมอบให้คนที่รักและห่วงใย

ณ ลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 12-13 มีนาคม เวลา 12.30 – 16.00 น. จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมวิธีทำไว้ให้ มีการสาธิตวิธีทำ

วันที่ 16-20 มีนาคม เวลา 10.00 – 16.00 น. จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมวิธีทำไว้ให้ทำด้วยตัวเอง

หมายเหตุ สามารถเตรียมผ้าลายที่ชอบและอุปกรณ์เพิ่มเติมมาเองได้

ลงชื่อร่วมกิจกรรมได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDfhBXz0nyEsdhHQbe7tFb4Sw51pPCYCuU66pp5pPPhD2Ocw/viewform

Previous Next

กำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม (ทั้งที่ได้ที่ฝึกงานแล้ว อยู่ระหว่างรอคำตอบ หรือคาดว่าจะฝึกงานเรียนรู้ร่วมฯ ให้เข้าอบรมไว้ก่อน) และให้เลือกกลุ่มอบรม excel โดยสแกนคิวอาร์โคท หรือแจ้งชื่อผ่านลิงค์ https://forms.gle/3mtND1XfRJRtDxbGA
# กิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษาเรียนรู้ร่วมฯ

Previous Next

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาของไต้หวันและมุมมองของคณะวิทยาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12.30-13.30 น. ณ. ห้องประชุม SI213-214 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านลิงค์ลงทะเบียน: https://forms.gle/JjRcA3ECWZZ1hY6s6

Previous Next

ณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง “รู้ทันและป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)” วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) วิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การล้างมือที่ถูกต้อง พร้อมทดสอบความสะอาดของการล้างมือ

กิจกรรมพิเศษวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

Workshop “ทำเจลล้างมือ” และ เล่นเกม “คุณรู้จักไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ดีหรือยัง”

Page 1 of 25