King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นความจำนงได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2562 (ปิดรับสมัครเวลา 15.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-470-9569