Previous Next

ภาควิชาเคมีเปิดรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

Print

ด้วยภาควิชาเคมี มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (พ.ย.62-ม.ค.63) โดยขอประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.62 - 1 พ.ย.62 รายละเอียดตามรูป