Previous Next

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Inter talk ครั้งที่ 10

Print

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม Inter talk ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 เป็นต้นไป ชั้น 1 ตึกปฏิบัติการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ภายในงานมีรับสมัครทั้งฝึกงาน โครงการระยะสั้น และแลกเปลี่ยน
ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/GtuTxY26dbkWh3968