King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์บุคลากรจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คือ นายชาญชัย ตรีเพชร ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 4 มกราคม 2564