Previous Next

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์บุคลากรจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คือ นายชาญชัย ตรีเพชร ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 4 มกราคม 2564

Print