King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากรจ้างเหมา ตำแหน่งนายช่างเทคนิคจำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 4 - 25 มกราคม 2564  (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณบุษกร คงสุวรรณ โทร. 02-470-9541