King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลงทะเบียนส่งชื่อผลงานได้ที่ links
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeFYbBhDvBGkR.../viewform