King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

(ด่วน) ภาควิชาคณิตศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป


ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1- 10 มิถุนายน 2564
(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณวรวรรณ สุดสาคร โทร. 02-470-9585