Previous Next

(ด่วน) ภาควิชาคณิตศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

Print


ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1- 10 มิถุนายน 2564
(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณวรวรรณ สุดสาคร โทร. 02-470-9585