King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

📣📣กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนและเสนอชื่อครูสายวิทยาศาสตร์ ในโครงการ Prime Minister's Science Award 2021

 
📌เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-126-3634 (คุณรักชนก) และ 086-970-7288 (คุณวรภร)