King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 (รหัสนักศึกษา 63-62-61) เพื่อรับทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2564

 จำนวน 2 ทุน  ให้นศ.ดาวน์โหลดใบสมัครที่  https://qrgo.page.link/pMfj6  พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวและอัปโหลดไฟล์ใบสมัครและเอกสารที่ https://forms.gle/EmsGnahUwyKaqtRW7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 และสัมภาษณ์จะนัดหมายต่อไป  โปรดศึกษารายละเอียดในประกาศ