King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

เปิดรับสมัครทุน JSPS หลังจบปริญญาเอก สำหรับนักวิจัยชาวไทย 2022

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุน JSPS หลังจบปริญญาเอก สำหรับนักวิจัยชาวไทย 2022

เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ และ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน
ด้วย องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) เปิดรับสมัครทุน Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers (Standard) สำหรับนักวิจัยชาวไทย ประจำปี 2022
รอบที่ 1 : สมัครภายใน 3 กันยายน 64
คุณสมบัติ
1. สำหรับบุคคลทั่วไปที่มี วุฒิ ปริญญา เอก ทุกสาขา ดังนี้ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี IT สารสนเทศศาสตร์ การแพทย์ ทันตกรรม เภสัช
2. จบปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 6 ปี
3. ผู้สมัครต้องมีใบตอบรับจากนักวิจัยที่ญี่ปุ่น Host researcher ที่ผู้สมัครจะไปทำวิจัยด้วย
4. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครผ่านนักวิจัยโฮสต์ในญี่ปุ่น ผ่านมหาวิทยาลัยหรือสถาบันของนักวิจัยโฮสต์ ก่อนปิดรับสมัคร 1 เดือน
ทุนที่ได้รับการสนับสนุน
1. สนับสนุนค่าตั๋วบินให้ ไปและกลับ ไทย-ญี่ปุ่น
2. ทุนเมื่อเริ่มงาน ¥200,000
3. ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่ญี่ปุ่น
4. ค่าครองชีพ 110,000 บาท/เดือน (¥362,000/ เดือน)
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/application-22.html