Previous Next

(ด่วน) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ภาควิชาคณิตศาสตร์

Print

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)