King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

ระหว่างวันที่ 4 - 25 มกราคม 2564  (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณบุษกร คงสุวรรณ โทร. 02-470-9541

Previous Next

 
 
ชิงทุนการศึกษา และศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น พร้อมได้รับเกียรติบัตร
ลักษณะกิจกรรม นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าอบรม/เรียนรู้ทักษะการทำงาน สอนโดย วิทยากรจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มกราคม 2564