King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next


1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563
(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณบุษกร คงสุวรรณ โทร. 02-470-9541

Previous Next

ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 - 20.30 น.  ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ 

บริการรถรับส่ง มจธ.-โรงแรมรามาดาฯ รถออกเวลา 16.45 น. บริเวณหน้า Science Learning Space

ติดต่อสอบถาม แจ้งเข้าร่วมงานได้ที่ภาควิชา หรือ น.ส.อารยา เข็มวงศ์ทอง โทร. 9569

ภายในวันที่ 25 พ.ย. 63

Previous Next

กำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม (ทั้งที่ได้ที่ฝึกงานแล้ว อยู่ระหว่างรอคำตอบ หรือคาดว่าจะฝึกงานเรียนรู้ร่วมฯ ให้เข้าอบรมไว้ก่อน) และให้เลือกกลุ่มอบรม excel โดยสแกนคิวอาร์โคท หรือแจ้งชื่อผ่านลิงค์ https://forms.gle/3mtND1XfRJRtDxbGA
# กิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษาเรียนรู้ร่วมฯ

Previous Next

พื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “ทำหน้ากากผ้า ต้านภัย โควิด-19” สำหรับใช้เองหรือมอบให้คนที่รักและห่วงใย

ณ ลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 12-13 มีนาคม เวลา 12.30 – 16.00 น. จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมวิธีทำไว้ให้ มีการสาธิตวิธีทำ

วันที่ 16-20 มีนาคม เวลา 10.00 – 16.00 น. จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมวิธีทำไว้ให้ทำด้วยตัวเอง

หมายเหตุ สามารถเตรียมผ้าลายที่ชอบและอุปกรณ์เพิ่มเติมมาเองได้

ลงชื่อร่วมกิจกรรมได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDfhBXz0nyEsdhHQbe7tFb4Sw51pPCYCuU66pp5pPPhD2Ocw/viewform