King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เชิญชวนคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะและสุขภาพดีของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เสริมสร้างพลามัย ปี2562 เพื่อชิงของรางวัลตอนสิ้นปี โดยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับ Love Fitness จัดกิจกรรมวันเปิดตัว "ท้าพลังพิชิต 5 ด่าน " ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 -16.30 ณ Science Learning Space

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงาน FSci Alumni career day and networking 2019 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ Science Learning Space ร่วมสมัครงานกับสถานประกอบการชั้นนำ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับรุ่นพี่

**นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ เพื่อประโยชน์ในการเตรียมควาทพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ**

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์กำหนดจัดปัจฉิมนิเทศ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง SCL 216 (ห้องเรียนรวม 600) ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วย การให้โอวาทจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แนะนำกลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มจธ. และการเตรียมตัวอย่างไรไม่ตกงานในยุค 4.0 จากJobsDB.com