King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เปิดจองแล้ว!!!
คลินิกวิจัยประจำเดือน กรกฎาคม 2564 💻📲📞📞
.
ท่านใดที่พลาดการจองคิวในเดือนที่แล้วไป รีบมาจองเดือนนี้กันครับบ มาเตรียมความพร้อมในการเขียน Proposal อย่างไรให้พิชิตทุน หรือบางท่านก็อยากจะหารือเรื่องการเขียน Paper, การขอตำแหน่งวิชาการ และอื่นๆ อีกมากมาย!!!! ✌
.
มาพบคุณหมอทางด้านงานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. 📃📄📑🧾
ที่จะเข้ามาให้คำแนะนำทุกท่านแบบ Exclusive กันยาว ๆ
ที่ Science Learning Space ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
.
รีบจัดคิวตารางเวลาแล้วเข้ามาลงทะเบียน
เพื่อขอรับคำปรึกษากันนะฮะะะ📅📆📅
ตรวจเช็คตารางคุณหมอและคลิกลงทะเบียนทันที 👇👇👇
.
หรือ!!!! อีกหนึ่งช่องทางที่ Line Official Account คลิก 👇👇
Previous Next

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564 
ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร และแนวทางการส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ที่ https://award.nia.or.th
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้แบ่งเป็น 5 ด้าน
 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ 
สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่
• วิสาหกิจขนาดกลาง
• วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย
📌 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 🌱
สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะองค์กร ได้แก่
• หน่วยงานภาคเอกชน
• หน่วยงานภาครัฐ
• องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน
📌 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 🎨
สำหรับผลงานนวัตกรรมที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผลงาน ได้แก่
• การออกแบบผลิตภัณฑ์
• การออกแบบบริการ
📌 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร🎬
สำหรับผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่สร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารใหม่ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน ได้แก่
• ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร
• ผู้สื่อสารนวัตกรรม
📌 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น 🏙
สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่นตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร แบ่งเป็น 2 ประเภทลักษณะองค์กร ได้แก่
• องค์กรภาคเอกชน
• องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 080-070-2999 (พัชรีนาถ)
Previous Next

ด้วยฝ่ายงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Innovation Creative Program การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม” ในวันที่ 6 , 7 และ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. แบบออนไลน์ ผ่าน zoom program

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้แนวทางและกระบวนการสร้างนวัตกรรม โดยมีเนื้อหาหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. Design Thinking การสร้างโครงการนวัตกรรมด้วยโมเดลจับปลาส้มด้วยกล้องรูเข็ม
2. Technology Readiness Level: การบ่งชี้ระดับความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยี
3. Business Model Canvas แนวคิดและเครื่องมือ 9 ช่องในการสร้างโมเดลธุรกิจนวัตกรรม
4. Prototype & Testing การสร้างต้นแบบที่มีประสิทธิภาพและการทดสอบอย่างรวดเร็ว
5. Finance 101 การเงินเบื้องต้นที่สำคัญ for non-finance
6. OKRs: เครื่องมือการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผลที่ท้าทายของทีมเพื่อให้สร้างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ
7. Social – Environmental Impact Assessment: การประเมิน “ผลกระทบต่อสังคม” สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยังยืน
8. Storytelling & Pitching วิธี “การสร้าง เล่าเรื่อง และเทคนิคการนำเสนอ”

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน online ตาม Link ด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwSeBep3IRPYc55bRUXZLmN_NpWajthFeDCdP4Oz05GfYkAw/viewform
***หลังจากท่านลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ email ยืนยันการเข้าร่วมอบรม พร้อม Link สำหรับการเข้าร่วม zoom meeting ***

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายงานวิจัยและนวัตกรรม คุณพชรมน ชุดเจือจีน โทร. 02 470 8808 , 089 148 0520

Previous Next

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุน JSPS หลังจบปริญญาเอก สำหรับนักวิจัยชาวไทย 2022

เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ และ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน
ด้วย องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) เปิดรับสมัครทุน Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers (Standard) สำหรับนักวิจัยชาวไทย ประจำปี 2022
รอบที่ 1 : สมัครภายใน 3 กันยายน 64
คุณสมบัติ
1. สำหรับบุคคลทั่วไปที่มี วุฒิ ปริญญา เอก ทุกสาขา ดังนี้ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี IT สารสนเทศศาสตร์ การแพทย์ ทันตกรรม เภสัช
2. จบปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 6 ปี
3. ผู้สมัครต้องมีใบตอบรับจากนักวิจัยที่ญี่ปุ่น Host researcher ที่ผู้สมัครจะไปทำวิจัยด้วย
4. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครผ่านนักวิจัยโฮสต์ในญี่ปุ่น ผ่านมหาวิทยาลัยหรือสถาบันของนักวิจัยโฮสต์ ก่อนปิดรับสมัคร 1 เดือน
ทุนที่ได้รับการสนับสนุน
1. สนับสนุนค่าตั๋วบินให้ ไปและกลับ ไทย-ญี่ปุ่น
2. ทุนเมื่อเริ่มงาน ¥200,000
3. ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่ญี่ปุ่น
4. ค่าครองชีพ 110,000 บาท/เดือน (¥362,000/ เดือน)
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/application-22.html