King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

กิจกรรมดีๆ ที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาด ใครพลาดจะเสียดายและเสียใจมาก เพราะงานนี้เป็นการรวมตัว 3 แม่ทัพสุดยอดดดด ที่เราเชิญมาบรรยายและเสวนาเรื่อง "นวัตกรรม...เปลี่ยนโลก (Disruptive Innovation)"  ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง SI 213-214 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

ลงทะเบียนจองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/p7UmNCqg5iMRzH6R8

Previous Next

พื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์บอร์ดเกม” ณ Basement, Science Learning Space, คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 20 - 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. สำหรับผู้สนใจแข่งขัน “เจ้าแห่งบอร์ดเกม” สามารถลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGGc50FuwBEGgUZf7JN3t29OWqt9Ecftzg40wQxYbVJBGpLw/viewform

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ทุกโครงการ) : รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน (หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/round63

- โครงการ 2B-KMUTT
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2GsUl1j

- โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า (ด้านวิชาการดีเด่น)
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2RvuKKf

- โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า (ด้านความสามารถพิเศษด้านต่างๆ)
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2RJuPtF

- โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2sP4CkX

- โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาอันดับ 1)
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2TRobEC

- โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2uoeySY

- โครงการ Active Recruitment (เฉพาะผู้สมัครเเละชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้ว)
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2U66Mrw