คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2567
วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. รูปแบบ hybrid
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.office.com/r/Afrn9JyiVa