ได้รับรางวัล Outstanding Paper Award ณ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Annual ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR)

ในหัวข้อ “A Waste Detection and Seperation System Based on Image Recognition and Embedded Artificial Intelligence”.

ACM ICMR 2024 จัด ณ ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต จ.ภูเก็ต ประเทศไทย