ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวมทั้งหมด 6 รางวัล ในงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จากการแข่งขันกว่า 343 ผลงาน จากทั้งหมด 25 ประเทศ