ตามที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครบุคลากรจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ซึ่งได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คือ นางสาวสุมาลินธุ์ นามยา
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567