บริการวิชาการ

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในวงการวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม เป็นศูนย์เครื่องมือทางวิยาศาสตร์ขั้นสูง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และให้บริการทั้งภาครัฐ และเอกชน

โครงสร้างหน่วยงาน

บุคลากร

อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

02-470-8900
02-470-8907

sic.fsci@mail.kmutt.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มจธ.

SIC KMUTT