ข่าวสาร

  • 1 ก.ค. 2024

     สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีบุคลากรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเช่น ฟิสิกส์อุตสาหกรรม ฟิสิกส์ทางการแพทย์ ควอนตัมเทคโนโลยี การจำลองระดับโมเลกุล ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี และฟิสิกส์ศึกษา เป็นต้น มีโอกาสรับทุนการศึกษา การวิจัย แลกเปลี่ยนต่างประเทศ และนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ มีเครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยขั้นสูง และเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ สามารถเรียนล่วงหน้าและเก็บหน่วยกิตได้ การจัดการเรียนยืดหยุ่นและทันสมัย. อย่ารอช้า สมัครเลย ตั้งแต่วันนี้ - 7 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น. สไลด์แนะนำเกี่ยวกับงานวิจัย และหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก สาขาฟิสิกส์ https://kmutt.me/PhysicsGradStudies2024.----------------------------------------------------- ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม https://physics.kmutt.ac.th/, https://kmutt.me/PhysicsGradStudies ข้อมูลทุนการศึกษา https://kmutt.me/PhysGradScholarships สมัครผ่านเว็บไซต์ https://join.kmutt.ac.th/ Facebook: https://www.facebook.com/PhysicsKMUTTofficial สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ adminphysics@kmutt.ac.th โทร 02-4708876, หรือติดต่อ คุณสุภาวดี ฦาชา, ผศ.ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

Fsci – Active Recruitment

Admissions มจธ.

บรรยากาศในมหาวิทยาลัย