ได้รับรางวัล Poster Presentation Award ในงาน The Asian Symposium on Emulsion Polymerization and Functional Polymeric Microspheres (ASEPFPM) 2024

วันที่ 20-22 มิถุนายน 2567 จัดขึ้น ณ โรงแรม Kantary Hills จ. เชียงใหม่ ประเทศไทย