ระยะเวลา : 25 – 31 สิงหาคม 2567
ระยะเวลารับสมัคร : วันนี้ – 10 กรกฏาคม 2567 เวลา 12.00 น.
ค่าใช้จ่าย : โครงการมอบทุนเต็มจำนวนให้กับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าอาหาร
คุณสมบัติ :
1. นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
2. อายุ 18-25 ปี
เอกสารที่ต้องใช้:
• Professional Headshot Photo (maximum 500 KB)
• Letter of Recommendation from your respective department, faculty, university, or educational institution
• List of Five Noteworthy Personal Achievements (briefly and concisely described in this form, no more than 5 achievements, no CVs)
• Individual Essay addressing the following questions (maximum 800 words total):
◦ What do ASEAN-China relations mean to you? How do you think youth can meaningfully engage with the region’s development and create impact?
◦ How do you think ASEAN-China relations impact the countries and citizens in both regions?
◦ Identify one important ASEAN regional issue that needs to be addressed at the ASEAN-China level. What solutions would you propose to resolve this issue?
ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกข้อมูลที่ https://forms.gle/x9LZyzMpX98ceXzK8
2. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ https://form.jotform.com/241651687203456
IMPORTANT: Please rename every document using the format:
Country (ISO 3-Digit Alphabetic Codes)-Full Name (as listed on Passport)-Document Name (e.g., IDN-Anisa Rahmawati-Passport).
Before completing the form, firstly put all your files (be mindful of the required specifications!) in one folder for easy access.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://interkmutt.notion.site/ASEAN-CHINA-Youth-Exchange…