King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

?คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ?นายพินิจนันท์ รุทธนานุรักษ์ และ นายมารุต พวงสุดรัก

 
?ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” จากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
Previous Next

บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพินิจนันท์ รุทธนานุกรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ และ นายมารุต พวงสุดรัก นักพัฒนาการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานเรื่อง “การสร้างและพัฒนาสื่อการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและท้องถิ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนช้างชนศิริราษฎร์บำรุง จังหวัดระยอง” ในการประชุมหรือนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีนี้รวมทั้งสิ้น 3 ผลงาน โดยอีก 2 ผลงาน ได้แก่

 นางพิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศา ภาควิชาคณิตศาสตร์ นำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานเรื่อง “การตัดสินใจของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2564” และ

 นางสาวบัวสาย  เพชรสุริยวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา นำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการยีสต์และราโดยสไลด์ถาวร

Previous Next

??คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลชนก มิ่งเมืองมูล นักศึกษา ป.โท สาขาการสอนคณิตศาสตร์

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายอยู่ในระดับดีมาก ด้านการศึกษา เรื่อง "ผลการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3" จากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย 7 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี ผศ.ดร.วราภรณ์ จาตนิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ได้รับรางวัลที่ 3 ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (24th National Software Contest: NSC 2022) รอบชิงชนะเลิศ กลุ่มโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง (YST) ชื่อโครงการ "กล่องยาดูแลผู้สูงอายุพร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและการป้อนข้อมูลเสียงด้วยการรู้จำคำพูด"  ทีมพัฒนาได้แก่ นางสาวปพิชญา มหาวรรณกิจ และ นายพิสิษฐ์ ฐาตุจรางค์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ อาจารย์ที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ศ. ดร.ภูมิ คำเอม อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็น Top Mathematics Scientists ลำดับที่ 713 ของโลก ??

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการจัดอันดับ
???✅Top Mathematics Universities
อันดับ 1 ในไทย อันดับ 387 ของโลก

และ ศ. ดร.ภูมิ คำเอม อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับการจัดอันดับเป็น Top Mathematics Scientists

คนไทย 1 เดียว ที่อยู่ในผลการจัดอันดับนักคณิตศาสตร์ชั้นนำของโลก และอยู่ในลำดับที่ 713 ของโลก

? ด้วย H-index 46 งานวิจัยเผยแพร่ 733 ครั้ง ถูกอ้างอิง 9,686 ครั้ง

จัดอันดับโดย Research.com อ้างอิงข้อมูลตามค่า H-Index และ Bibliometric ของงานวิจัยที่รวบรวมจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 จากข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของนักวิจัยบน Google Scholar และ Microsoft Academic Graph กว่า 3,700 บัญชี จาก 718 สถาบันวิจัย ที่มีนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์สังกัดอยู่ทั่วโลก

#KMUTT

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022