สถานที่ : Institut Teknologi Sepuluh Nopember, อินโดนีเซีย
ระยะเวลา : นศ.เลือกเวลาเข้าร่วมโครงการเองได้ โดยต้องสมัครเข้าร่วมโครงกอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันเริ่มโครงการ
ระยะเวลารับสมัคร : วันนี้ – 12 กรกฏาคม 2567 เวลา 12.00 น.
ค่าใช้จ่าย : นักศึกษาสามารถสมัครรับทุนได้ 50,000 JPY/เดือน
คุณสมบัติ :
1. นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ทุกระดับ มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
เอกสารที่ต้องใช้และรายละเอียดอื่นๆ: https://www.its.ac.id/…/prospe…/admission/internship/…
กรอกใบสมัครที่ https://forms.gle/mT3rMCAXJc88NQeT7