เรียนภาษาญี่ปุ่นและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆจาก Niigata University แบบไม่มีค่าใช้จ่ายกัน!!
รายละเอียด : เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านการทำกิจกรรมออนไลน์กับเพื่อนๆจาก Niigata University ผ่าน Zoom Meeting! นักศึกษาจะต้องมีคอมพิวเตอร์ กล้องเว็บแคมและไมโครโฟนในการทำกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ 1 หน่วยกิตจาก Niigata U. และ Certificate of Completion!
สถานที่: Online
ระยะเวลา : 19-22 สิงหาคม 2567
ระยะเวลารับสมัคร : วันนี้ – 3 กรกฏาคม 2567 เวลา 12.00 น.
ค่าใช้จ่าย : ฟรีค่าเข้าร่วมโครงการ !!
คุณสมบัติ :
1. นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ทุกระดับ ทุกชั้นปี
2.มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
เอกสารที่ต้องใช้:
1.Transcript
กรอกใบสมัครที่ https://forms.gle/mT3rMCAXJc88NQeT7
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.niigata-u.ac.jp/…/niigata-university-short…/