ระยะเวลา : ธันวาคม 2567 – สิงหาคม 2568 (นศ.เลือกเวลาเข้าร่วมโครงการเองได้ โดยต้องเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 60 วัน)
ระยะเวลารับสมัคร : วันนี้ – 12 กรกฏาคม 2567 เวลา 12.00 น.
ค่าใช้จ่าย : นักศึกษาสามารถสมัครรับทุนได้ 50,000 JPY/เดือน
คุณสมบัติ :
1. นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก
2.เมื่อคิดตาม JASSO GPA Calculation แล้ว มีเกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป (วิธีคำนวณ https://e-apply.jp/e/tufs-7/gpa_for_jasso_calc.xlsx)
3.มีคะแนนภาษาอังกฤษระดับ B2 (TOEFL iBT 80 / IELTS 6.0/ Cambridge English with CEFR B2)
**นักศึกษาจะต้องมีสถานภาพนักศึกษาจนถึงเดือนสิงหาคม 2568**
เอกสารที่ต้องใช้:
1.Transcript
กรอกใบสมัครที่ https://forms.gle/mT3rMCAXJc88NQeT7
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1GPuRKk9X05VyD-Di…/view… (ข้อมูลคอร์สและแลปอยู่ไฟล์หน้า 8-12 ค่ะ)