King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศรับสมัครอาจารย์/บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับสมัครทุน “โครงการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

ซึ่งเป็นทุนที่สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร ประเภททุนพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน ทุนพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ตลอดจนทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
👉ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศและแบบเสนอโครงการฯ ได้ที่ https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/edde-fscikmutt/sotl
Previous Next

เปิดรับสมัครสอบชิงทุน #นักเรียนแลกเปลี่ยน ไปประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์

ช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ รุ่นเดือนเมษายน 2567

.

รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้น อายุตั้งแต่ 11 - 22 ปี

.

วันที่เปิดรับสมัคร :

กรุงเทพฯ : ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 พ.ย. 66

ต่างจังหวัด : ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พ.ย. 66

.

วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 2 ธ.ค. 2566 เวลา 09.00 - 11.45 น.

ประกาศผลสอบ : วันที่ 25 ธ.ค. 2566

.

อ่านระเบียบการ : https://www.ecethailand.com/.../%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9...

.

สมัครสอบ : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSemsLBrZpc.../viewform...

.

#ecethailand #ECE #โครงการแลกเปลี่ยน #exchangestudent #uk #newzealand

.

กดติดตามเพื่อรับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของ ECE ได้ที่

Website : https://www.ecethailand.com

Line Official : lin.ee/pJa8J7L

Instagram : https://www.instagram.com/ecethailand/

YouTube : https://www.youtube.com/user/ECEThailand

TikTok : https://www.tiktok.com/@ecethailand20

.

แผนที่สำนักงาน : https://maps.app.goo.gl/QrsskmMPXrUJMGYXA

เบอร์โทรติดต่อ : 02-690-0375

 

Previous Next

สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic งานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วหรั่ง ถั่วอาหารสัตว์ และถั่วบำรุงดิน) ปี 2567🔬 มีกรอบวิจัยดังนี้

💡กรอบงานวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลง ทนต่อสภาพอากาศแล้ง มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี คุณภาพตรงกับความต้องการของเกษตรกร
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค

💡กรอบงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และการจัดการที่เหมาะสมกับพื้นที่และฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

💡กรอบงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้เหมาะสมในกระบวนการผลิต (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้างแรงงานสูง

💡กรอบงานวิจัยที่ 4 การวิจัยและพัฒนากระบวนการแปรรูป การตลาดและการสร้าง มูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) เท่านั้น

ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม https://www.arda.or.th/research_framework

📅 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 (ระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากพ้นกําหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา)

☎️สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
สำนักสนับสนุนงานวิจัย
โทร. 02-579-7435, 0-2579-9832 ต่อ 1201

Previous Next

ประกาศ ทุนสนับสนุน การเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

 
น้องๆสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดทุนการศึกษาได้จากคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ⬇️⬇️
โดยน้องๆสามารถยื่นเข้ามา TCAS รอบ1 ในโครงการ Active Recruitment ได้แล้ว~ ✨✨
🫶🏻ทางคณะมีทุนมากมายให้น้องๆได้เลือก รอช้าไม่ได้แล้วว 🌈
หากน้องๆสนใจ สมัครเข้ามากันเยอะๆนะคะ
Previous Next

สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected topic ภายใต้แผนงานวิจัยพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่การผลิต ประจำปีงบประมาณ 2567🔬รายละเอียดกรอบวิจัย ดังนี้

💡 กรอบการวิจัยที่ 1 พัฒนาสายพันธุ์ที่มีปริมาณสารสำคัญสูง พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกและเก็บพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) หรือเกษตรอินทรีย์ วัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ ตามแนวทาง WHO guidelines on good agricultural and collection practices (GACP) for medicinal plants และ Good Agricultural and Collection Practice for Starting Materials of Herbal Origin ของ The European Agency for Evaluation of Medicinal Products (EMEA)

💡กรอบการวิจัยที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความงามที่สามารถกล่าวอ้างสรรพคุณได้ เช่น อาหารฟังก์ชันและเวชสำอาง ทั้งนี้ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ให้เป็นไปตามความหมายในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

💡กรอบการวิจัยที่ 3 พัฒนาสมุนไพรสำหรับการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

💡กรอบการวิจัยที่ 4 ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของสมุนไพรสำหรับใช้เป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ

📝 สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) เท่านั้น

ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx

📅 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 (ระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากพ้นกําหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา)

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม https://www.arda.or.th/research_framework

☎️สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม ได้ที่
สำนักสนับสนุนงานวิจัย (กลุ่มงาน สมุนไพรไทย)
โทร. 02-579-7435 ต่อ 1306
------------------------------------
#สวก #สวกงานวิจัยใช้ได้จริง #สวกติดปีกเกษตรไทย #สวกติดปีกเกษตรไทยงานวิจัยใช้ได้จริง

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022