King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน (OBEM)

 

เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 2/2566 (มกราคม-มิถุนายน 2567)

3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 ผู้ช่วยสอน (ทุนละไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน)

ประเภทที่ 2 ผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ทุนละไม่เกิน 6,000 บาทต่อเดือน)

ประเภทที่ 3 ผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน (ทุนละไม่เกิน 8,000 บาทต่อเดือน)

 

โดยรับสมัครจำนวน 28 ทุน (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา) ดังนี้

 1. ภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 10 ทุน
 2. ภาควิชาฟิสิกส์ จำนวน 10 ทุน
 3. ภาควิชาเคมี จำนวน 5 ทุน
 4. ภาควิชาจุลชีวิทยา จำนวน 3 ทุน

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประกาศผลวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kmutt.me/UrhKc5a

ยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ https://forms.gle/Eddffco4sQqSCD3w6

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดทุนได้ที่ : คุณศนิพร ตั้งบรรจงกิจ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 0 2470 8812, 0952525249

 

 

Previous Next

ทุนการศึกษา ปริญญาโท - เอก ที่ Tokushima University ประเทศญี่ปุ่น !!

 
คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี-โทเทอมสุดท้าย หรือจบการศึกษาแล้ว จากมจธ. จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้าน Materials science and engineering
- มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2.30 ของประเทศญี่ปุ่น (วิธีคำนวนอยู่ด้านล่างโพสต์)
- หากผ่านการสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษในระดับ B2 คือ TOEFL iBT 72 คะแนน กรณีใช้คะแนน TOEIC จะต้องสอบทั้ง TOEIC Reading & Listening และTOEIC Speaking & Writing โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้ Listening over 400, reading over 385, speaking over 160, and writing over 150 (สามารถส่งคะแนนหลังผ่านการสัมภาษณ์ได้)
เอกสารที่ใช้ในการสัมภาษณ์ : Transcript ล่าสุด/ใบจบการศึกษา/คะแนนภาษา(ถ้ามี)
ปิดรับสมัคร : วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. (สัมภาษณ์วันที่ 5-8 ธันวาคม 2566 ทางออนไลน์)
รายละเอียด :
- หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขา Intelligent Structures and Mechanics Systems Engineering, Tokushima University ภายใต้การดูแลของ Prof. Kazuhiro Hasezaki (https://researchmap.jp/hasezaki?lang=en)
- ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (เป็นนักศึกษาวิจัย 1 ปี+เรียนพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นในช่วงเวลาเดียวกัน) แล้วเรียนต่อปริญญาโท เป็นระยะเวลา 2+1 ปี
- ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (เป็นนักศึกษาวิจัย 1 ถึง 1 ปีครึ่ง (เรียนภาษาญี่ปุ่นครึ่งปี ศึกษาวิจัย 1 ปี) แล้วเรียนต่อปริญญาเอก 3 ปี รวมระยะเวลาทั้งหมด 4 ถึง 4 ปีครึ่งโดยประมาณ) แต่หากพิจารณาแล้วว่าผู้สมัครมีศักยภาพสูง จะให้เข้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอก (3 ปี) ได้เลยโดยไม่ต้องเป็นนักศึกษาวิจัยก่อน
- เบื้องต้นจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงาน ทัศนคติและประสบการณ์ต่างๆ ของผู้สมัคร ความรู้พื้นฐานทางด้าน Materials science, mechanics, and physics (หากมีประสบการณ์ทำงานวิจัยทางด้าน Materials sciences หรือ Thermoelectric materials จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเบื้องต้น สมควรได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์จะดำเนินการออนไลน์ ในวันที่ 5-8 ธันวาคม 2566 และจะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์นับจากวันที่สัมภาษณ์
- การสัมภาษณ์จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุน (MEXT, Monbukagakusho) ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียม Research plan และรายละเอียดอื่นๆ ตามระเบียบการของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุน และจะต้องส่งเอกสารรวมถึงผลคะแนนภาษาอังกฤษภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566
- Prof. Kazuhiro Hasezaki จะเดินทางมาพบผู้สมัครในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม
- การประกาศผลว่าได้รับทุนหรือไม่นั้น จะทราบประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2024 และจะเริ่มการศึกษาในเดือนตุลาคม 2024 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะมาศึกษาต่อโดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT, Monbukagakusho)
รายละเอียดทุนสนับสนุน :
ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ 1 ครั้ง
2. ค่าเทอม
3.ค่าลงทะเบียน
4.ค่าเรียนภาษา
5.มีเงินเดือนให้เดือนละ 143,000-145,000 เยน ตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษา ตามระดับขั้นปริญญาที่มาศึกษาต่อ
***ห้องแลปของเรามีการทำวิจัยร่วมกับ National Institute for Materials Science (NIMS-Tsukuba, Japan), Japan ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยระดับโลก และนักศึกษาอาจได้รับทุนสนับสนุนตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีโอกาสได้ไปเรียนรู้หรือไปทำวิจัยในสถาบันดังกล่าว
วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ย เพื่อเปลี่ยนจาก GPA ของนักศึกษาไทยเทียบเป็นมาตรฐานตามระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
(ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องคำนวณได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.30)
โดยคิดคะแนนดังนี้
S (This score is not counting in the case that the choice of the score is only sufficiency or insufficiency.)
A:3 point (80-100)
B:2 point (70-79)
C:1 point (60-69)
Or
A:3 point (90-100)
B:3 point (80-89)
C:2 point (70-79)
D:1 point (60-69) not fail case
วิธีคำนวน Academic coefficient of performance = (3 points×number of credits +2 points×number of credits+1 points×number of credits)/ the number of total credits
(ดูตารางที่คอมเม้นต์)
ปิดรับสมัคร : วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น.
มีข้อสงสัยสามารถ inbox เพจได้เลยค่า
Previous Next

โครงการ Physics Exhibition 2024 (ออนไลน์)

 
📍ตอน "ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอาชีพที่เกี่ยวข้อง"
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์
ในวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566
09.30 น. ร่วมกิจกรรม
13.00 น. สัมภาษณ์นักเรียนชั้น ม.6 เข้าศึกษาต่อ
📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน link
📍เข้าร่วมกิจกรรมที่ :
📍อ่านรายละเอียดจุดเด่นหลักสูตร 3 สาขา
📍สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-4708876
Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 มิถุนายน 2567

FSci KMUTT, Open for application in M.Sc. & Ph.D. for academic year 1/2024. Apply Online within 23 June 2024
Previous Next

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “Surface-grafted PolymerBrushes: Tunable Platform for Biosensing and Biomedical Applications”

📢ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “Surface-grafted PolymerBrushes: Tunable Platform for Biosensing and Biomedical Applications”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรวีร์ โฮเว่น ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
📍วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
⏱️เวลา 13.30 – 15.00 น.
📍ห้องประชุม SCL 900 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
📝ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ QR code ตามที่ปรากฏในโปสเตอร์ หรือลิ้งค์
👉สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ดร.กรกันยา ประทุมยศ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
📢You are cordially invited to the special seminar on “Surface-grafted PolymerBrushes: Tunable Platform for Biosensing and Biomedical Applications” by Professor Dr. Voravee P. Hoven from Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, which will be held on Monday, November 27, 2023, 13.30 - 15:00 PM.
📍Onsite location: The Deionized Meeting Room, SCL 900, 9st Floor, Science Laboratories Building, Faculty of Science, KMUTT
📝Please register at:
or scam the QR code on the poster.
👉Any questions, please contact Dr. Kornkanya Pratumyot at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022