King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ (TA OBEM) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน OBEM ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 (ครั้งที่ 1)

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 67

กรอบการวิจัย : สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา

1. ขั้นริเริ่ม: สนับสนุนการวิจัยเพื่อศึกษาหรือพิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิดหรือสมมติฐานของงานวิจัย หรือการวิจัยเริ่มต้นให้การสนับสนุน 200,000 บาท/โครงการ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

2. วิจัยมุ่งเป้า: เป็นโครงการที่มีเป้าหมายความสำเร็จของโครงการอยู่ในระดับ TRL 4-9 โดยให้การสนับสนุน 500,000 – 2,000,000 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับประเด็นการวิจัย
15:19 FSci-ResearchInnoHub ผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ ตามแบบฟอร์มของการยางฯ
2. นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยKIRIM ภายใน24/01/2566
3. จัดส่งไฟล์หนังสือนำส่งและข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการไปยังกองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 27/01/66
15:19 FSci-ResearchInnoHub ชี้แจงวันที่ 17/01/66 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM

เอกสารประกอบ https://kmutt.me/2567RAOTcallforproposal

บันทึกข้อความ : https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/4340RAOT.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกี่ยวกับระบบ KIRIM (เจนจิรา) Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ลิงก์ลงทะเบียน https://forms.gle/DQgXSn83Z1N9vQrUA

Previous Next

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “คิดอะไร...ก็ธรรม”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “คิดอะไร...ก็ธรรม” โดยนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ผ่านคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 – 5 นาที ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สมัครผ่าน QR Code ที่ระบุอยู่ในโปสเตอร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 084-624-5535, 062-291-5995

Previous Next

Workshop & Job Interview กับกลุ่มมิตรผล

 
ขอเชิญน้องๆ เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงานจริงได้อย่างมั่นใจกับกลุ่มมิตรผล สามารถลงทะเบียนทั้ง Workshop และ Interview แต่น้องๆ เลือกได้ว่าจะเข้า workshop อย่างเดียว หรือ สมัคร & interview ทั้งนี้ถ้าสนใจสมัครงานกับมิตรผลจะเริ่มทยอยสัมภาษณ์เลย “ถ้ามิตรผลใช่สำหรับน้อง และน้องก็ชอบมิตรผล ถึงน้องยังไม่จบ แต่รับงานหรือฝึกงานได้ นานสัก 4 เดือน มิตรผลยินดีรับน้องมาแบบ project-base ก่อน พอน้องจบ แล้วมาคุยต่อว่าน้องสนใจสมัครเป็นพนักงานประจำมั้ย ....”สนใจสแกนคิวอาร์โค้ทลงทะเบียนได้เลยค่ะ

กำหนดการสอบสอบซ่อมสำหรับนักศึกษา Buffer ในโมดูลย่อยรายวิชาพื้นฐานปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสอบซ่อมสำหรับนักศึกษา Buffer ในโมดูลย่อยรายวิชาพื้นฐานปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น I  และมีความประสงค์จะสอบ Retake รายวิชาพื้นฐาน OBEM  นี้ขอให้นักศึกษาดำเนินการยืนยันวันสอบผ่านเว็บไซต์ https://fsci.cybozu.com ทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดการยืนยันวันสอบได้ทาง https://shorturl.asia/Q5iPx

 

  

กำหนดการสอบสอบซ่อมสำหรับนักศึกษา Buffer ในโมดูลย่อยรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์(MTH)