King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

TCAS รอบ 5 รับสมัคร 9-17 มิถุนายน 2563

สำหรับนักเรียนที่สมัครในรอบที่ 5 เฉพาะสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มีโอกาสรับทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. สนใจสมัครขอรับทุนพร้อมสมัครเข้าศึกษาต่อภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยกรอกข้อมูลการสมัครพร้อมเอกสารแนบที่
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกรรณิการ์ ดีปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 02-470-8908