King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์รับมอบ “ตู้ปันสุข” จากนักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี นำโดย คุณสิริชัย ศักดิ์วณิชดำรง นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี รุ่นที่ 10 และคุณพรรณี ศรีสุวรรณนิมิต นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี รุ่นที่ 4 ได้มอบ “ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปัน ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง และเครื่องดื่ม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งได้รับความยินดีจากหัวหน้าภาควิชาเคมี ให้จัดวาง “ตู้ปันสุข” ประจำไว้ที่ ชั้น 1 อาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี “คณะกรรมการบริหารกองทุน-เงินบริจาคและประสานงานนักศึกษาเก่าภาควิชาเคมีและบุคคลากร” เป็นผู้รับมอบ ร่วมแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ เช่น น้ำดื่ม อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง หน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ และส่งต่อกำลังใจให้กับทุกคนในยามวิกฤตนี้ ผ่าน "ตู้ปันสุข"
#หยิบแต่พอดีถ้ามีให้ใส่ตู้แบ่งปัน