King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมของหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาสะเต็มศึกษา รุ่น 3

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมของหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาสะเต็มศึกษา รุ่น 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อว. ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม SCL209 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Previous Next

ผลงานวิจัยตีพิมพ์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.”

สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกคน ยามเช้าที่สดใส วันนี้อะตอมมีงานวิจัยดี ๆ มาเล่าให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้กัน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.” โดยอะตอมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์บทความสั้น ๆ จาก ผศ. ดร.สุดธิดา เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน ที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาปริญญาโทกับเจ้าของโรงงานคั่วอบเมล็ดกาแฟ และความร่วมมือของทางวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ. อีกทั้งยังได้รับประเภททุนวิจัยทุนวิจัยพื้นฐาน Basic Research Fund (Blue Sky) ในปี 2564 จนทำให้ได้ผลงานวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ ในปี 2565 ระดับ Q1 ที่มีหัวข้อชื่อว่า “Valorization of Coffee Silverskin through Subcritical Water Extraction: An Optimization Based on T-CQA Using Response Surface Methodology”

.

แค่จากหัวข้อก็ว้าวกันแล้วใช่ไหม!! งั้นลองมาฟังรายละเอียดของงานวิจัยนี้กัน................

งานวิจัยนี้เกิดขึ้นได้จากการที่นักวิจัยเห็นว่าทางทางโรงงานคั่วอบเมล็ดกาแฟมีการทิ้งในปริมาณที่เยอะมากของเยื่อซิลเวอร์สกินกาแฟ (Coffee Silverskin) ที่เกิดจากการหลุดออกจากเมล็ดกาแฟในระหว่างกระบวนการคั่ว หลังจากนักวิจัยนำกลับมาศึกษาถึงประโยชน์หรือสารประกอบของเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ พบว่ามีสารตัวหนึ่งที่สำคัญ คือ กรดคลอโรจีนิค (Chlorogenic Acid - CGA) มีประโยชน์ที่สามารถช่วยยับยั้งการดูดซึมของไขมัน ช่วยเพิ่มการเผาผลาญของไขมันในตับ และช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด แต่เนื่องจากระดับปริมาณของกรดคลอโรจินิคหลังจากผ่านกระบวนการคั่วแล้ว ค่อนข้างมีปริมาณต่ำมาก จึงต้องมีการศึกษาให้ดี เพื่อให้สามารถสกัดกรดคลอโรจีนิคได้มากขึ้น โดยการสกัดที่ไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ สามารถทำได้ด้วย 2 หลักการ คือ 1. การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) 2. การสกัดด้วยน้ำ ด้วยทางนักวิจัยทราบว่าประเทศที่มีการทำงานวิจัยของเรื่องเมล็ดกาแฟมากสุด คือ ประเทศบลาซิล และได้ศึกษาวิธีการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้ว แต่ผลการศึกษาพบว่าวิธีดังกล่าวสามารถสกัดได้สารสำคัญกลุ่มที่ละลายในไขมันได้ดี แต่ได้กรดคลอโรจีนิค (Chlorogenic Acid - CGA) ค่อนข้างน้อย จึงทำให้นักวิจัยจึงอยากทดลองเลือกใช้หลักการสกัดด้วยน้ำแทนการใช้คาร์บอนไดออกไซด์

.

จึงเกิดจุดเริ่มต้นและการได้รับการตีพิมพ์ Q1 ได้ เพราะว่า ในการจะทำการสกัดด้วยน้ำ แต่ต้องเป็นน้ำในสภาวะกึ่งวิกฤต ก็คือ สภาวะที่น้ำสามารถเป็นได้ทั้ง 2 สถานะในเวลาเดียวกัน คือ สถานะแก๊สที่สามารถทำให้โครงสร้างภายนอกของเยื่อซิลเวอร์สกินกาแฟแยกออกจากกัน จากนั้นจึงทะลุทะลวงเข้าไปในโครงสร้างของเยื่อซิลเวอร์สกินกาแฟ ในขณะที่โมเลดุลของน้ำในสภาวะของเหลวก็จะทำหน้าเป็นตัวทำละลายที่ดีในการชะละลายเอาสารที่ต้องการออกมาได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องค้นหา ปัจจัยที่มีผลต่อการสกัด CGA และสภาวะกึ่งวิกฤตที่เหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะสามารถสกัดกรดคลอโรจีนิคให้ได้ปริมาณมากที่สุด โดยทำการควบคุมพารามิเตอร์ด้วยหลักการการออกแบบการทดลอง หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า DOE (Design of Experiment) ผลการทำนายสภาวะที่เหมาะสมจากแบบจำลองทางคณิศาสตร์พบว่าสารสกัดที่ได้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและได้กรดคลอโรจีนิคในปริมาณมาก วิธีการนี้สอดคล้องกับหลักการเคมีสะอาดหรือเคมีสีเขียวเนื่องจากไม่มีการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ที่เป็นอันตราย และใช้ตัวทำละลายเฉพาะน้ำเท่านั้น ตลอดทั้งกระบวนการ ลดขั้นตอนการกำจัดตัวละลายอินทรีย์ ไม่ต้องกังวลว่าจะมีตัวทำละลายมีพิษเหลือในสารสกัด จึงทำให้ไม่มีอุปสรรคเรื่องความเป็นอันตรายในการนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การนำไปผสมในน้ำผลไม้ หรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆ ที่มีประโยชน์ในแง่ของการช่วยลดน้ำตาลในเลือด

.

โห้วว จากที่ได้ฟังการสัมภาษณ์ในงานวิจัยนี้ อะตอมรู้สึกว้าวววมาก ที่มีการรวมกันทั้งหลายสายงาน และถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับงานวิจัยที่อะตอมบอกมานี้ สามารถตามไปอ่านรายละเอียดต่อได้เลยครับ

แล้วอะตอมจะมาบอกสิ่งใหม่ๆ อีกนะคร๊าบบบ

 

 

Previous Next

Research in electronic materials and perovskite solar cells technology have been paid more attention nowadays due to its high impact for daily life.

To let our students in Nanoscience and Nanotechnology Graduate Program ready for this recent technology and have an opportunity to increase their research experiences in the field, Assistant Professor Dr. Nopporn Rujisamphan visited Professor Dr. Shun-Wei Liu's Optoelectronics Laboratory at College of Engineering, Ming Chi University of Technology and discussed a potential research collaboration between Optoelectronics Laboratory and Laboratory for Interface and Surface Characterization, KMUTT. On this occasion, Professor Liu kindly provided several guidances regarding the laboratory management and the use of collaborative research equipment. Professor Liu's recently published work in Science together with great advices to develop impactful research were also shared during this visit.

Previous Next

การประกวดการนำเสนอผลงานหัวข้อ “Green Technology for Better Life in Bangkok” ในโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดให้มีการนำเสนอผลงานหัวข้อ “Green Technology for Better Life in Bangkok” เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อชีวิตที่ดีในกรุงเทพฯ เพื่อให้นักศึกษานำแนวคิดจากที่ได้เรียนรู้ในโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ใน 3 หมวดวิชา คือ ด้าน Soft skill ประกอบด้วยหัวข้อ Team Collaboration Workshop/Presentation skill, Cross Cultural and Japanese Company Management/Japanese Working Culture,  Project Presentation ด้าน Hard skill ประกอบด้วยหัวข้อ Project Based Learning, Foundation Factory Management, Design Thinking, Innovation, Business Model Canvas และด้าน Presentation Workshop มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการสร้างผลงานภายใต้รูปแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Innovation) หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) พร้อมกับสร้างแนวทางการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย ในรอบคัดเลือกนี้คณะกรรมการจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และคณะวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาการนำเสนอผลงานของทั้ง 5 ทีม โดยผ่านรอบคัดเลือก 2 ทีม คือทีม Puriplant จากผลงานชื่อ Puriplant : เครื่องฟอกอากาศด้วยพลังงานธรรมชาติ และทีม ChillRent จากผลงานชื่อ ChillRent : ระบบเช่า-ยืมเครื่องปรับอากาศแบบพกพา ทั้งสองทีมประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ซึ่งจะเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคมนี้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี  รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ มอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ได้รับคัดเลือกและกล่าวปิดโครงการ

Previous Next

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษา และหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง (Non-Degree)

วันที่ 24 เมษายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 และหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง รุ่นที่ 1 (Non-Degree) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อว. ณ ห้อง Science Connect ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ในระหว่างเดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566  

สาขาวิชาสะเต็มศึกษา ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นคุณครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือสังกัดอื่นๆ รวมถึงโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงที่สนใจสมัครและผ่านขั้นตอนการคัดเลือก จำนวน 30 คนโดยมีผู้ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา 18 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนให้บุคลากร เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียาง เน้น สารเคมียาง กระบวนการผลิตขึ้นรูป การเตรียมยางคอมปาวด์และการออกแบบสูตรยาง การใช้ประโยชน์จากยางรีไซเคิล และต้องการให้บุคลากรมีแนวคิดเชิงนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งหลักสูตรได้จัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางดิจิตัล การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ และการมีทักษะทางสังคม ซึ่งมีผู้เข้าศึกษาจำนวน 24 คน โดยได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา 19 คน และได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม 5 คน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022